Så blir du en bra motorcykelförare

Oberoende av vilken typ av körkort man tagit är det viktigt att försöka köra mycket. Varje trafiksituation ger kunskap och vana att hantera olika situationer, och framför allt vana vid att hantera fordonet.

En mycket erfaren MC-förare använder mycket lite av ”tillgänglig hjärnkapacitet” till att hantera fordonet, utan kan använda i princip hela sin kapacitet till trafiken och situationen. För en nybörjare är det inte så, och speciellt i en pressad situation går det åt mycket ”kraft” att hantera fordonet. Ju fler mil man samlar på sig, desto mer automatiskt sköter man maskinen.

Många mil ger också ett antal erfarenheter om hur dåligt en MC syns i trafiken. Ibland är det närmast skrämmande hur bilister kan svänga ut framför en MC. Genom att köra mycket övar man upp förmågan att avläsa trafiken ”på håll”, så att man kan undvika att komma in i situationer.

För att få bättre erfarenhet från stressande situationer är det mycket bra att gå på en banträtt eller delta i broms- och kurvkurser. Under säkra förhållanden får man prova panikbromsning, körning i lösgrus och andra moment. Som alltid gör erfarenheten från bankörning att när man råkar in i problemet i trafiken så agerar man mycket lugnare och säkrare.