Ta motorcykelkort

Körkort för MC finns numera i tre olika klasser. Den första är klass A1. Man kan ta ett sådant körkort då man är 16 år, och är begränsad till att köra MC med högst 125 cc cylindervolym och effekt högst 11 kW. Nästa klass är A2, som man kan ta från 18 års ålder. Det körkortet begränsar effekten till 35 kW.

Den högsta behörigheten är A, som tillåter obegränsad effekt. Åldersgränsen för A är 24 år, men om man har tagit ett A2-kort tidigare, så övergår A2 automatiskt till A efter 2 år. Den som tog A2-kort vid 18 års ålder får alltså behörighet A redan vid 20 års ålder. Det krävs inget nytt prov för detta.

För att ta MC-kort startar man med att begära ett körkortstillstånd. De flesta får det utan vidare, men om man varit i delo med polisen kan det vara problem att få ut det. Med körkortstillståndet klart kan man skriva in sig på en körskola.

Den teoretiska undervisningen är i princip den samma som för bil. Det gäller ju samma trafikregler. I övningskörningen ingår dock ett antal manöverprov för MC-kort, som skall visa att man behärskar fordonet.

Privat övningskörning är tillåten, men bara med ”utpekade” personer som dessutom har handledarbevis. Detta bevis får man efter en informationskväll.